Profil

 

Spoločnosť bola založená v roku 1999. Od svojho vzniku je činnosť spoločnosti zameraná výhradne na predtlačovú prípravu a navrhovanie grafických riešení pre zákazníkov. Dominuje predovšetkým príprava a spracovanie podkladov pre ofsetovú tlač a flexotlač. V priebehu rokov si spoločnosť RESULT PRODUCTION, s.r.o. vybudovala svoju pevnú pozíciu v týchto oblastiach a túto sa snaží aj naďalej udržiavať a posilňovať. Spoľahlivosť, flexibilita a optimálne riešenia sú výsledkom spojenia ľudského potenciálu, technického a programového vybavenia spoločnosti.

 

Správne rozhodnutia a investície v týchto oblastiach pomohli spoločnosti vybudovať a udržať si svoje dobré postavenie v konkurenčnom prostredí už viac ako desať rokov. Okrem ľudského faktoru k tomu prispeli aj technické prostriedky spoločností AGFA, AppleAdobe. Produkty týchto spoločností sú cenovo náročnejšie, ale táto investícia sa v dlhodobom horizonte niekoľkonásobne vráti, najmä ušetrenými nákladmi na údržbu a ušetreným časom pri riešení problémov.

 

V dnešnej dobe sú tieto atribúty možno ešte dôležitejšie, preto takéto rozhodnutia priaznivo ovplyvnia ďalší rozvoj spoločnosti. Najviac však záleží na ľuďoch, ktorí svojou poctivou každodennou prácou určujú charakter a meno spoločnosti.


A to je jednoduchý recept ako ďalej.